Ładowanie danych...
Loading...

Polityka Prywatności (RODO)

INFORMACJA DLA KLIENTÓW

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Euro-Japan Cars  ul. Dauna 110 , 30-629 Kraków.

Państwa dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu przygotowania oferty oraz zawarcia i wykonania umowy - na podstawie art.6 ust.1 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., dalej RODO, przez okres niezbędny do wykonania zawartej umowy

 2. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Euro-Japan Cars, wynikających z obowiązujących przepisów prawa na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO, przez okres niezbędny do ich wykonania

 3. w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług, analizy danych, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Euro-Japan Cars na podstawie art.6 ust.1 lit.a (zgodnie z zakresem wyrażonej zgody) oraz RODO, nie dłużej niż do wycofania zgody i tak długo jak aktualny będzie interes Euro-Japan Cars

       

   Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie:

   

 • udzielona zgoda;

 • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych;

 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

  Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie zgodnie z zawartą umową handlową,  np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług, pracownikom Administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (tylko w przypadku wystąpienia z żądaniem z podaniem stosownej podstawy prawnej). Jednocześnie zaznaczyć należy, iż Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich tzn. poza  terytorium Unii Europejskiej.

   

  Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować  Euro-Japan Cars  do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);

 2. okres przez jaki są świadczone usługi;

 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora danych osobowych;

 4. okres na jaki została udzielona zgoda.

  Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,

 2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

 3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

 4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,

 5. przeniesienia Państwa danych osobowych.

  W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Euro-Japan Cars, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody może mieć wpływ na dalsze wykonywanie usług przez  Euro-Japan Cars

        

          Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych                  

           prosimy kierować na adres e-mail administratora danych osobowych: biuro@eurojapancars.pl

Darmowa dostawa

przy zamówieniu przekraczającym 900zł

Zwrot do 14 dni

Zwróć nieużywany towar w ciągu 14 dni

Bezpieczne zakupy

Certyfikat sklepu SSL oraz bezpieczne płatności online

Dowozimy towar

Możliwość dowozu codziennie na terenie Kraków/Podgórze

Korzystanie z witryny eurojapancars.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.